K-Meleon

KMeleonWiki > Documentation > MouseGestures


Mouse Gestures Plugin

K-Meleon

(c) 2000-2010 kmeleonbrowser.org. All rights reserved.
design by splif.