K-Meleon


Only for historical K-Meleon version 0.9!

(Jan. 2005)


Polish Phoenity toolbars.cfg


# TOOLBAR DEFINITION FILE FOR K-MELEON 
# TO HIDE A BUTTON, ADD '#' TO THE LEFT OF ALL THE BUTTON'S LINES 
# EXAMPLE & DESCRIPTIONS AT BOTTOM OF FILE 
# IMAGES BY: Lim Chee Aun (http://www.phoenity.com) 
# -
#
# Polish translation - K-Meleon 0.9
#
# Tłumaczenie - Plazmonik (plazmonik籵2), pomoc Bartłomiej Szczudło (klugg坊o2)
#
# Do poprawnego działania przeglądarki wymagane są przetłumaczone pliki:
# (K-Meleon09)\Profiles\default\(nazwa_profilu)\menus.cfg
# (K-Meleon09)\Profiles\default\(nazwa_profilu)\macros.cfg
# (K-Meleon09)\skins\(nazwa_sk贸rki)\toolbars.cfg
#
#
#


Main Bar{

    Back {
    ID_NAV_BACK?
    Wstecz. Lista - prawy klawisz myszy
    mainbarhot.bmp0?
    mainbarcold.bmp0?
    mainbardead.bmp0?
    }

    Forward {
    ID_NAV_FORWARD?
    Naprz贸d. Lista - prawy klawisz myszy
    mainbarhot.bmp1?
    mainbarcold.bmp1?
    mainbardead.bmp1?
    }

    Stop {
    ID_NAV_STOP?
    Zatrzymaj ładowanie strony
    mainbarhot.bmp2?
    mainbarcold.bmp2?
    mainbardead.bmp2?
    }

    Reload {
    ID_NAV_RELOAD?|Opcje odświeżania
    Odśwież. Opcje - prawy klawisz myszy.
    mainbarhot.bmp3?
    mainbarcold.bmp3?
    mainbarcold.bmp3?
    }

    Home {
    %ifplugin macros
    macros(Home)|Strona domowa
    Otw贸rz stronę domową lub grupę startową. Opcje - prawy klawisz myszy.
    %else
    ID_NAV_HOME?
    Strona domowa
    %endif
    mainbarhot.bmp4?
    mainbarcold.bmp4?
    mainbarcold.bmp4?
    }

    %ifplugin bookmarks|favorites|hotlist
    Bookmarks {
    %ifplugin bookmarks
    bookmarks(Edit)|&Zakładki
    Edycja zakładek. Lista zakładek - prawy klawisz myszy.
    %else
    %ifplugin favorites
    favorites(Edit)|&Ulubione-IE
    Edycja ulubionych IE. Lista ulubionych - prawy klawisz myszy.
    %else
    %ifplugin hotlist
    hotlist(Edit)|Zakładki-&Opera
    Edycja zakładek Opery. Lista zakładek - prawy klawisz myszy.
    %endif
    %endif
    %endif
    mainbarhot.bmp5?
    mainbarcold.bmp5?
    mainbarcold.bmp5?
    }
    %endif

#    %ifplugin macros

#    Groups {
#    macros(SavedGroups?)|&Grupy
#    Lista grup. Menu grup - prawy klawisz myszy.
#    mainbarhot.bmp6?
#    mainbarcold.bmp6?
#    mainbarcold.bmp6?
#    }

#    %endif

    %ifplugin history

    History {
    History(View)|&Historia
    Historia. Opcje - prawy klawisz myszy.
    mainbarhot.bmp7?
    mainbarcold.bmp7?
    mainbarcold.bmp7?
    }

    %endif

    Print{
    ID_FILE_PRINT?|Print
    Drukuj stronę. Opcje - prawy klawisz myszy.
    mainbarhot.bmp8?
    mainbarcold.bmp8?
    mainbarcold.bmp8?
    }

#    %ifplugin macros

#     Popups {
#     macros(PBToggle)
#     Blokuj wyskakujące okna (F8)
#     mainbarhot.bmp9?
#     mainbarcold.bmp9?
#     mainbarcold.bmp9?
#     }

#    %endif

#    -

#    Options {
#    ID_PREFERENCES|Compact Menu
#    Preferencje. Menu podręczne - prawy klawisz myszy.
#    mainbarhot.bmp10?
#    mainbarcold.bmp10?
#    mainbarcold.bmp10?
#    }

}


%ifplugin macros

Mail and News{

    Mail{
    macros(Mail)|Poczta i News
    Czytaj pocztę. Opcje - prawy klawisz myszy.
    mailnewshot.bmp0?
    mailnewscold.bmp0?
    }

#    News{
#    macros(News)
#    Czytaj News
#    mailnewshot.bmp1?
#    mailnewscold.bmp1?
#    }

#    RSS{
#    macros(RSS)
#    Kanały RSS
#    mailnewshot.bmp2?
#    mailnewscold.bmp2?
#    }

}

%endif


Zoom{

    Zoom In{
    %ifplugin macros
    macros(ZoomIn?)|Powiększ
    Powiększ. Opcje - prawy klawisz myszy.
    %else
    ID_FONT_INCREASE?
    Powiększ czcionkę
    %endif
    zoomhot.bmp0?
    zoomcold.bmp0?
    }

    Zoom Out{
    %ifplugin macros
    macros(ZoomOut?)|Zmniejsz
    Zmniejsz. Opcje - prawy klawisz myszy.
    %else
    ID_FONT_DECREASE?
    Zmniejsz czcionkę
    %endif
    zoomhot.bmp1?
    zoomcold.bmp1?
    }

}


Search{

    Search {
    %ifplugin macros
    macros(Search)|Szukaj w sieci
    Wyszukaj.Wpisz słowo lub kilka sł贸w w pasku adresu, potem kliknij tę ikonkę lub wciśnij(Ctrl+G). Wyb贸r wyszukiwarki - prawy klawisz myszy. 
    %else
    ID_NAV_SEARCH?
    Szukaj w sieci
    %endif
    searchhot.bmp0?
    searchcold.bmp0?
    }

#    %ifplugin macros
#    -
#    Google{
#    macros(Google)
#    Szukaj z Google
#    searchhot.bmp1?
#    searchcold.bmp1?
#    }

#    Dictionaries{
#    macros(Dictionaries)
#    Szukaj w słowniku (One Look)
#    searchhot.bmp6?
#    searchcold.bmp6?
#    }

#    Yahoo{
#    macros(Yahoo)
#    Szukaj z Yahoo
#    searchhot.bmp7?
#    searchcold.bmp7?
#    }

#    Forums{
#    macros(KM)
#    Szukaj na forum K-Meleona
#    searchhot.bmp8?
#    searchcold.bmp8?
#    }

#    %endif

}


GO{

    GO {
    %ifplugin macros
    macros(SelectGo?)|Przejdź
    Przejdź!. Opcje - prawy klawisz myszy.
    %else
    ID_NAV_GO?
    Przejdź!
    %endif
    gohot.bmp0?
    gocold.bmp0?
    }


    %ifplugin macros

    Up {
    macros(up_directory)|up
    Przejdź o 1 poziom wyżej. Opcje - prawy klawisz myszy.
    gohot.bmp1?
    gocold.bmp1?
    }

    %endif

}


Layer/Window Buttons{

#    Prev{
#    %ifplugin layers
#    layers(Prev)|&Karty
#    Poprzednia karta
#    %else
#    ID_WINDOW_PREV?
#    Poprzednie okno
#    %endif
#    layerwindowhot.bmp0?
#    layerwindowcold.bmp0?
#    }

#    Next{
#    %ifplugin layers
#    layers(Next)|&Karty
#    Następna karta
#    %else
#    ID_WINDOW_NEXT?
#    Następne okno
#    %endif
#    layerwindowhot.bmp1?
#    layerwindowcold.bmp1?
#    }

#    -

    New{
    %ifplugin macros
    macros(New)|Otw贸rz
    Nowe okno. Opcje - prawy klawisz myszy
    %else
    %ifplugin layers
    layers(Open)|New
    Nowa karta. Opcje - prawy klawisz myszy.
    %else
    ID_NEW_BROWSER?
    Nowe okno
    %endif
    %endif
    layerwindowhot.bmp2?
    layerwindowcold.bmp2?
    }

    Close{
    %ifplugin layers
    layers(Close)|CloseButton?
    Zamknij kartę. Opcje - prawy klawisz myszy.
    %else
    ID_FILE_CLOSE?|Close
    Zamknij okno
    %endif
    layerwindowhot.bmp3?
    layerwindowcold.bmp3?
    }

}


%ifplugin macros|privacy

Privacy Bar(64,13){

    %ifplugin macros

#    Animation {
#    macros(AniToggle?)
#    Blokuj animacje
#    privhot.bmp0?
#    privcold.bmp0?
#    }

#    Colors {
#    macros(CToggle)
#    Blokuj kolory
#    privhot.bmp1?
#    privcold.bmp1?
#    }

    Cookies {
    macros(CKToggle)
    Blokuj ciasteczka
    privhot.bmp2?
    privcold.bmp2?
    }

    Images {
    macros(ImgToggle?)
    Blokuj obrazki
    privhot.bmp3?
    privcold.bmp3?
    }

    Java {
    macros(JToggle)
    Blokuj Javę
    privhot.bmp4?
    privcold.bmp4?
    }

    JavaScript {
    macros(JSToggle)
    Blokuj JavaScript
    privhot.bmp5?
    privcold.bmp5?
    }

    Popups {
    macros(PBToggle)
    Blokuj wyskakujące okna
    privhot.bmp6?
    privcold.bmp6?
    }

#    Referer {
#    macros(RefToggle?)
#    Blokuj Referer
#    privhot.bmp7?
#    privcold.bmp7?
#    }

    %endif

    %ifplugin privacy

    Clear Cache {
    privacy(ClearCache?)
    Wyczyść pamięć przeglądarki
    privhot.bmp8?
    privcold.bmp8?
    }

    Clear Cookies {
    privacy(ClearCookies?)
    Usuń ciasteczka
    privhot.bmp9?
    privcold.bmp9?
    }

#    Clear History {
#    privacy(ClearHistory?)
#    Wyczyść historię
#    privhot.bmp10?
#    privcold.bmp10?
#    }

    Clear Passwords{
    privacy(ClearSignon?)
    Usuń hasła
    privhot.bmp11?
    privcold.bmp11?
    }

#    Clear URLBar {
#    privacy(ClearMRU)
#    Wyczyść historię paska adresu
#    privhot.bmp12?
#    privcold.bmp12?
#    }

    %endif

    %ifplugin macros & privacy

    Clear All {
    macros(ClearAll?)
    Wyczyść wszystkio
    privhot.bmp13?
    privcold.bmp13?
    }

    %endif

    %ifplugin macros

    Kill Flash{
    macros(KillFlash?)
    Usuń obiekty Flash
    privhot.bmp14?
    privcold.bmp14?
    }

#    Kill Applets{
#    macros(KillApplets?)
#    Usuń aplety Javy
#    privhot.bmp15?
#    privcold.bmp15?
#    }

    User Agent{
    ID_APP_ABOUT?|Identyfikacja przeglądarki
    Sprawdź identyfikację przeglądarki. Zmień - prawy klawisz myszy.
    privhot.bmp16?
    privcold.bmp16?
    }

    %endif

}

%endif


# EXAMPLE-

# Tool Bar(16,16){    = NAME OF TOOLBAR (WIDTH, HEIGHT) *default = (16,16) 

# Print(16,16) {    = NAME OF BUTTON (WIDTH, HEIGHT) *none = Tool Bar specs
# ID_FILE_PRINT?|Print     = ID COMMAND, PLUGIN COMMAND, OR MACRO | MENU NAME (as defined in menus.cfg)
# Print this page     = TOOL TIP        
# toolhot.bmp0?     = HOT IMAGE INDEX WITHIN IMAGE FILE?
# toolcold.bmp0?     = COLD IMAGE INDEX WITHIN IMAGE FILE?
# tooldead.bmp0?     = DISABLED IMAGE INDEX WITHIN IMAGE FILE? *optional
# }             = END OF BUTTON

# -             = SEPARATOR

# }             = END OF TOOL BAR

# NO TOOL BAR IMAGES     = TEXT BASED TOOL BAR WITH BUTTON NAMES FOR IMAGES

# *Any changes will take effect after K-Meleon is restarted*
# 

K-Meleon

(c) 2000-2010 kmeleonbrowser.org. All rights reserved.
design by splif.