K-Meleon


Only for historical K-Meleon version 0.9!

(Jan. 2005)


Polish Klassic toolbars.cfg


#
# Toolbar Definition File for K-Meleon
# "Klassic"
# Jeff Doozan <jeff籺cbnetworks>
#
# Polish translation - K-Meleon 0.9
#
# Tłumaczenie - Plazmonik (plazmonik籵2), pomoc Bartłomiej Szczudło (klugg坊o2)
#
# Do poprawnego działania przeglądarki wymagane są przetłumaczone pliki:
# (K-Meleon09)\Profiles\default\(nazwa_profilu)\menus.cfg
# (K-Meleon09)\Profiles\default\(nazwa_profilu)\macros.cfg
# (K-Meleon09)\skins\(nazwa_sk贸rki)\toolbars.cfg
#
#
#
# ToolBar? Name(16,16) {    # (width, height) is optional, defaults to 16, 16
#   Button Name(16, 16) {  # (width, height) is optional, defaults to toolbar dimensions
#    ID_NAV_STOP?      # command id (required)
#    Stop Page Loading   # Tooltip text
#    c:\toolhot.bmp2?   # hot image (optional)
#               #  2? (optional) is the zero based index of the
#               #  image within the file, defaults to 0
#    c:\toolcold.bmp2?   # cold image (optional)
#    c:\tooldead.bmp2?   # disabled image (optional)
#  }
# }
#
# Notes:
#  - If don't specify any images in the toolbar, it will become a "text" based
#   toolbar, and use the button names in place of images
#


Main Bar {

    Back {
    ID_NAV_BACK?
    Wstecz. Lista - prawy klawisz myszy
    toolhot.bmp0?
    toolcold.bmp0?
    tooldead.bmp0?
    }

    Forward {
    ID_NAV_FORWARD?
    Naprz贸d. Lista - prawy klawisz myszy
    toolhot.bmp1?
    toolcold.bmp1?
    tooldead.bmp1?
    }

    Stop {
    ID_NAV_STOP?
    Zatrzymaj ładowanie strony
    toolhot.bmp2?
    toolcold.bmp2?
    tooldead.bmp2?
    }

    Reload {
    ID_NAV_RELOAD?|Opcje odświeżania
    Odśwież. Opcje - prawy klawisz myszy.
    toolhot.bmp3?
    toolcold.bmp3?
    tooldead.bmp3?
    }

    Home {
    %ifplugin macros
    macros(Home)|Strona domowa
    Otw贸rz stronę domową lub grupę startową. Opcje - prawy klawisz myszy.

    %else
    ID_NAV_HOME?
    Strona domowa
    %endif
    toolhot.bmp4?
    toolcold.bmp4?
    tooldead.bmp4?
    }

    %ifplugin bookmarks|favorites|hotlist
    Bookmarks {
    %ifplugin bookmarks
    bookmarks(Edit)|&Zakładki
    Edycja zakładek. Lista zakładek - prawy klawisz myszy.
    %else
    %ifplugin favorites
    favorites(Edit)|&Ulubione-IE
    Edycja ulubionych IE. Lista ulubionych - prawy klawisz myszy.
    %else
    %ifplugin hotlist
    hotlist(Edit)|Zakładki-&Opera
    Edycja zakładek Opery. Lista zakładek - prawy klawisz myszy.
    %endif
    %endif
    %endif
    toolhot.bmp7?
    toolcold.bmp7?
    tooldead.bmp7?
    }
    %endif

#    %ifplugin macros

#    Groups {
#    macros(SavedGroups?)|&Grupy
#    Lista grup. Menu grup - prawy klawisz myszy.
#    Groups.bmp
#    Groups.bmp
#    Groups.bmp
#    }

#    %endif

    %ifplugin history

    History {
    History(View)|&Historia
    Historia. Opcje - prawy klawisz myszy.
    toolhot.bmp12?
    toolcold.bmp12?
    tooldead.bmp12?
    }

    %endif

    Print {
    ID_FILE_PRINT?|Print
    Drukuj stronę. Opcje - prawy klawisz myszy.
    toolhot.bmp6?
    toolcold.bmp6?
    tooldead.bmp6?
    }

#    -

#    Options{
#    ID_PREFERENCES|Compact Menu
#    Preferencje. Menu podręczne - prawy klawisz myszy.
#    menu.bmp17?
#    menu.bmp17?
#    menu.bmp17?
#    }

#    %ifplugin macros
#    Popup Blocker {
#    macros(PBToggle)
#    Blokuj wyskakujące okna.
#    toolhot.bmp18?
#    toolcold.bmp18?
#    tooldead.bmp18?
#    }
#    %endif

}


%ifplugin macros
Mail and News{

    Mail{
    macros(Mail)|Poczta i News
    Czytaj pocztę. Opcje - prawy klawisz myszy.
    toolhot.bmp13?
    toolcold.bmp13?
    }

#    News{
#    macros(News)
#    Czytaj News
#    toolhot.bmp15?
#    toolcold.bmp15?
#    }

#    RSS{
#    macros(RSS)
#    Kanały RSS
#    rsshot.bmp
#    rsscold.bmp
#    }

}
%endif


Zoom{

    Zoom In{
    %ifplugin macros
    macros(ZoomIn?)|Powiększ
    Powiększ. Opcje - prawy klawisz myszy.
    %else
    ID_FONT_INCREASE?
    Powiększ czcionkę
    %endif
    zoomhot.bmp1?
    zoomcold.bmp1?
    }

    Zoom Out{
    %ifplugin macros
    macros(ZoomOut?)|Zmniejsz
    Zmniejsz. Opcje - prawy klawisz myszy.
    %else
    ID_FONT_DECREASE?
    Zmniejsz czcionkę
    %endif
    zoomhot.bmp0?
    zoomcold.bmp0?
    }

}


Search{

    Search {
    %ifplugin macros
    macros(Search)|Szukaj w sieci
    Wyszukaj.Wpisz słowo lub kilka sł贸w w pasku adresu, potem kliknij tę ikonkę lub wciśnij(Ctrl+G). Wyb贸r wyszukiwarki - prawy klawisz myszy. 
    %else
    ID_NAV_SEARCH?
    Szukaj w sieci
    %endif
    toolhot.bmp5?
    toolcold.bmp5?
    }

#    %ifplugin macros
#    -

#    Onelook{
#    macros(Dictionaries)
#    Szukaj w słowniku (One Look)
#    onelook.bmp
#    onelook.bmp
#    }

#    KM{
#    macros(KM)
#    Szukaj na forum K-Meleona
#    menu.bmp25?
#    menu.bmp25?
#    }
#    %endif

}


GO{

    GO {
    %ifplugin macros
    macros(SelectGo?)|Przejdź
    Przejdź!. Opcje - prawy klawisz myszy.
    %else
    ID_NAV_GO?
    Przejdź!
    %endif
    toolhot.bmp16?
    toolcold.bmp16?
    }

    %ifplugin macros

    Up {
    macros(up_directory)|up
    Przejdź o 1 poziom wyżej. Opcje - prawy klawisz myszy.
    toolhot.bmp17?
    toolcold.bmp17?
    }

    %endif

}


Layer/Window Buttons{

#    Prev{
#    %ifplugin layers
#    layers(Prev)|&Karty
#    Poprzednia karta
#    %else
#    ID_WINDOW_PREV?
#    Poprzednie okno
#    %endif
#    layerwindowhot.bmp1?
#    layerwindowcold.bmp1?
#    }

#    Next{
#    %ifplugin layers
#    layers(Next)|&Karty
#    Następna karta
#    %else
#    ID_WINDOW_NEXT?
#    Następne okno
#    %endif
#    layerwindowhot.bmp0?
#    layerwindowcold.bmp0?
#    }


    New{
    %ifplugin macros
    macros(New)|Otw贸rz
    Nowe okno. Opcje - prawy klawisz myszy.
    %else
    %ifplugin layers
    layers(Open)|New
    Nowa karta. Opcje - prawy klawisz myszy.
    %else
    ID_NEW_BROWSER?
    Nowe okno
    %endif
    %endif
    layerwindowhot.bmp2?
    layerwindowcold.bmp2?
    }

    Close{
    %ifplugin layers
    layers(Close)|CloseButton?
    Zamknij kartę. Opcje - prawy klawisz myszy.
    %else
    ID_FILE_CLOSE?|Close
    Zamknij okno
    %endif
    layerwindowhot.bmp3?
    layerwindowcold.bmp3?
    }

}


%ifplugin macros|privacy

Privacy Bar(54,10){

    %ifplugin macros

    |Cookies| {
    macros(CKToggle)
    Blokuj ciasteczka
    privbar_red.bmp0?
    privbar_green.bmp0?
    }

    |Images| {
    macros(ImgToggle?)
    Blokuj obrazki
    privbar_red.bmp1?
    privbar_green.bmp1?
    }

    |Java| {
    macros(JToggle)
    Blokuj Javę
    privbar_red.bmp2?
    privbar_green.bmp2?
    }

    |JavaScript| {
    macros(JSToggle)
    Blokuj JavaScript
    privbar_red.bmp3?
    privbar_green.bmp3?
    }

    |Popups| {
    macros(PBToggle)
    Blokuj wyskakujące okna (F8)
    privbar_red.bmp4?
    privbar_green.bmp4?
    }

#    |Referer| {
#    macros(RefToggle?)
#    Blokuj Referer
#    privbar_red.bmp5?
#    privbar_green.bmp5?
#    }

    %endif

    %ifplugin privacy

    Clear Cache {
    privacy(ClearCache?)
    Wyczyść pamięć przeglądarki
    privbar_red.bmp6?
    privbar_green.bmp6?
    }

    Clear Cookies {
    privacy(ClearCookies?)
    Usuń ciasteczka
    privbar_red.bmp7?
    privbar_green.bmp7?
    }

#    Clear History {
#    privacy(ClearHistory?)
#    Wyczyść historię
#    privbar_red.bmp8?
#    privbar_green.bmp8?
#    }

    Clear Passwords{
    privacy(ClearSignon?)
    Usuń hasła
    privbar_red.bmp9?
    privbar_green.bmp9?
    }

#    Clear URLBar {
#    privacy(ClearMRU)
#    Wyczyść historię paska adresu
#    privbar_red.bmp10?
#    privbar_green.bmp10?
#    }

    %endif

    %ifplugin macros & privacy

    Clear All {
    macros(ClearAll?)
    Wyczyść wszystkio
    privbar_red.bmp11?
    privbar_green.bmp11?
    }

    %endif

    %ifplugin macros

    Kill Flash{
    macros(KillFlash?)
    Usuń obiekty Flash
    privbar_red.bmp12?
    privbar_green.bmp12?
    }

#    Kill Applets{
#    macros(KillApplets?)
#    Usuń aplety Javy
#    privbar_red.bmp13?
#    privbar_green.bmp13?
#    }
    -
    User Agent{
    ID_APP_ABOUT?|Identyfikacja przeglądarki
    Sprawdź identyfikację przeglądarki. Zmień - prawy klawisz myszy.
    privbar_red.bmp14?
    privbar_green.bmp14?
    }

    %endif

}

%endif

K-Meleon

(c) 2000-2010 kmeleonbrowser.org. All rights reserved.
design by splif.